Rozvíjení kultury mluveného projevu a lexikálně-sémantických dovedností, poznání základních žánrů rétoriky, zásady veřejného projevu, praktická mluvní cvičení, recitace.
Rozvoj kultury mluveného projevu a lexikálně sémantických dovedností, poznání základních žánrů rétoriky, zásady veřejného projevu, jeho diagnostika a klasifikace, rozvoj rytmického a dynamického cítění mluvy, praktická mluvní cvičení, recitace.