Semináře seznamují studenty se základy praslovanštiny a staroslověnštiny; objasňují vývoj češtiny v období pračeském a staročeském; doplňují teoretické poznatky praktickými ukázkami písma a vybraných textů vztahujících se k tématům přednášek.