Přednášky seznámí posluchače s podstatou jazyka, jeho funkcemi, metodami, s užíváním jazyka v komunikaci. Semináře povedou studenty k práci s odbornou literaturou a se slovníky při analýze textu.
Přednášky seznámí posluchače s podstatou jazyka, jeho funkcemi, metodami, s užíváním jazyka v komunikaci. Semináře povedou studenty k práci s odbornou literaturou a se slovníky při analýze textu.