Přednášky podají výklad o vývoji češtiny od nejstarších vývojových stádií až do počátku nové češtiny.

Přednášky podají výklad o vývoji češtiny od nejstarších vývojových stádií až do počátku nové češtiny.