Seminář přiblíží podstatu rétoriky, její vývoj a význam pro rozvoj řečových dovedností. Studenti získají základní poučení o spisovné výslovnosti, výběru a spojování slov, o zvukové modulaci projevu. Poznají specifické řečnické prostředky. Získané dovednosti pomohou učiteli při práci v jazykové i literární výchově a přispějí ke zlepšení úrovně vyjadřování.