Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětu klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy, onemocněními a psychickými poruchami, které významně ovlivňují zdraví a kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu k péči o duševní zdraví a psychiatrické stavy. Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních primární, sekundární a terciární péče. Cíle předmětu: - Porozumět základům duševního zdraví a duševní nemoci. - Porozumět vlivu různých stresorů na duševní zdraví člověka. - Pochopit význam komunikace a interakce v péči o duševní zdraví člověka. - Porozumět změnám a poruchám nálad člověka. - Porozumět poruchám sociálního přizpůsobení. - Rozeznat jednotlivé klinické stavy duševních poruch. - Naučit se ošetřovat nemocné s duševními poruchami metodou ošetřovatelského procesu. - Naučit se orientovat v systému psychiatrické péče poskytované v ČR, v oblasti primární, sekundární a terciární péče. - Naučit se uplatňovat etický a psychologický přístup s respektováním práv duševně nemocných.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětu klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy, onemocněními a psychickými poruchami, které významně ovlivňují zdraví a kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu k péči o duševní zdraví a psychiatrické stavy. Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních primární, sekundární a terciární péče. Cíle předmětu: - Porozumět základům duševního zdraví a duševní nemoci. - Porozumět vlivu různých stresorů na duševní zdraví člověka. - Pochopit význam komunikace a interakce v péči o duševní zdraví člověka. - Porozumět změnám a poruchám nálad člověka. - Porozumět poruchám sociálního přizpůsobení. - Rozeznat jednotlivé klinické stavy duševních poruch. - Naučit se ošetřovat nemocné s duševními poruchami metodou ošetřovatelského procesu. - Naučit se orientovat v systému psychiatrické péče poskytované v ČR, v oblasti primární, sekundární a terciární péče. - Naučit se uplatňovat etický a psychologický přístup s respektováním práv duševně nemocných.