Cílem předmětu je seznámení studenty s teorií pravděpodobnosti, připomenout statistické pojmy, naučit je využívat metody statistického návrhu experimentu (Design of experiment ? DOE) a donutit je přemýšlet o celém procesu provádění experimentu (návrhu, provádění experimentu, vyhodnocení experimentu). Při výuce předmětu se studenti rovněž seznámí s nejběžnějšími pojmy z teorie měření, zdroji chyb při měření, jejich propagací a interpretací.