Řízení projektů a jejich ekonomika - základní principy řízení projektů v oblasti IS/ICT (metodiky, ekonomika, personální aspekty, věcné a právní problémy)

Řízení projektů a jejich ekonomika

Řízení projektů a jejich ekonomika

Řízení projektů a jejich ekonomika