Seminář je prostředkem prohloubení poznatků získaných ve stejnojmenné přednášce. Předmět seznamuje posluchače se základy a cíly vědecké uměleckohistorické práce a jejich metod. Témata seminářů (výběr): - osobnosti dějin umění - citace odborné literatury - možné přístupy a odlišnosti v normách - editace textu, grafická stránka výpovědi