Předmět je zaměřen na uvedení studentů do problematiky zpracování diplomové práce a nácviku schopnosti řádně prezentovat výsledky, kterých v rámci zpracování zvoleného tématu dosáhli. Cílem předmětu je poskytnout vědomosti a dovednosti ke zpracování, napsání a obhajobě závěrečné práce a poskytnout vědomosti a dovednosti nutné pro realizaci projektů.