Studentka zná metodiku výzkumné práce Studentka umí stanovit a formulovat hypotézu Studentka umí zpracovat empirická data a statistické údaje Studentka umí vyvodit závěry práce Studentka umí vést diskusi Studentka dbá na formální úpravu a jazykovou stránku práce Studentka zná způsob prezentace diplomové práce