Předmět je určen všem, kteří si chtějí seznámit s postupy a vlastní praktickou částí při řešení informační kriminality počínaje forenzním, znaleckým zkoumáním malé digitální techniky a mobilních telekomunikační techniky (mobilních telefonů) různých operačních systémů. Student by si měl osvojit základní pravidla při zajišťování digitálních stop, výpočetní techniky, naučit se využívat speciální forenzní aplikace. Náplní tohoto předmětu je dále seznámení se s forenzními prostředky používané k odhalování a vyšetřování informační kriminality, jaké prvotní podmínky musí splňovat a jak pracují. V konečné fázi by měl student získat komplexní přehled o řešení informační kriminality především na technické úrovni, ale taktéž disponovat znalostí základních právních ustanovení pro znaleckou praxi.