Cílem předmětu je: - Seznámit studenty s péčí o zdraví ženy podle věku, zdravotním stavem reprodukčních orgánů a gynekologickými onemocněními - seznámit studenty s odlišnostmi individuálních potřeb žen a jejich uspokojování podle věku, včetně zdravého sexuálního života - seznámit studenty s odlišnostmi multidisciplinární péče v oblasti primární, sekundární a terciární zdravotnické péče