Akreditace je nástroj pro externí hodnocení kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb. Akreditační standardy pro nemocnice jsou určeny k aplikaci poskytovatelům akutní péče nemocnic všech typů. Cílem předmětu je seznámit studenty s řízením kvality ošetřovatelské péče, s plněním akreditačních standardů a jejich kontrolou. Po absolvování předmětu bude student připraven hodnotit kvalitu a bezpečí zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování.