Výuka odborného jazyka je zaměřena na osvojení základní odborné slovní zásoby z oblasti zdravotní a sociální.

Pokročilí: Výuka odborného jazyka je zaměřena na osvojení základní odborné slovní zásoby z oblasti zdravotní a sociální.