Cílem tohoto předmětu je získat celkový přehled o moderních informačních a komunikačních technologiích, zvládnout základní práci s nejužívanějšími softwarovými produkty (operační systém MS Windows, kancelářský balík MS Office), osvojit si práci s Internetem a další moderní technikou.