Cílem semináře je prohloubit schopnost studenta číst a interpretovat odborný text v angličtině.

Cílem semináře je prohloubit schopnost studenta číst a interpretovat odborný text v angličtině.

Obsahem kurzu je četba filosofických textů v angličtině a reflexe problematiky, o níž texty pojednávají, v širším kontextu. Porozumění textům je prohloubeno pomocí cílených otázek.
Tématem zimního semestru je smrt a nesmrtelnost. Téma je představeno prostřednictvím vybraných kapitol z knihy Smrt a nesmrtelnost Josefa Piepera a doplněno jiným vhodným textem podle zájmu studentů. Studenti jsou uvedeni do antických, středověkých i novověkých způsobů uvažování o smrti a jsou jim představeny rozmanité aspekty tématu.

Studenti podrobně prostudují zadané kapitoly a zodpoví doprovodné otázky, které nejen umožňují ověřit míru porozumění, ale také zaměřují pozornost studentů k podstatným bodům obsahu. Zadané kapitoly studenti doplní relevantním filosofickým textem podle vlastního výběru a formou písemné úvahy reflektují určitý vybraný aspekt problematiky smrti a nesmrtelnosti, přičemž využijí myšlenek z alespoň jedné ze zadaných kapitol a z textu, který si sami vybrali, a všechny využité texty řádně ocitují. Studenti jsou povzbuzováni k tomu, aby svou úvahu opřeli nejen o studované texty, ale i o své zkušenosti.