Předmět je zaměřen na tvorbu webových aplikací na platformě .NET. Cílem předmětu je poskytnou studentům potřebné znalosti a dovednosti pro samostatnou tvorbu webové aplikace. Dále je pozornost věnována bezpečnosti webových aplikací, architektuře aplikací a některým obecněji platným principům tvorby webových informačních systémů.