Předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství, seznamuje se základní terminologií, symptomatologií v neurologii a jednotlivými klinickými stavy, které postihují nervový systém. Důraz je kladen na porozumění zvláštnostem onemocnění nervového systému a jejich dopadu na kvalitu života. V této souvislosti je předmět zaměřen na osvojení specifik ošetřovatelské péče o nemocné v neurologii a porozumění roli sestry v primární, sekundární a terciární zdravotní péči ve vztahu k neurologii. CÍLE 1. Osvojit si odbornou terminologii v neurologii 2. Osvojit si úlohu všeobecné sestry v rámci komplexní neurologické diagnostiky 3. Osvojit si úlohu všeobecné sestry v rámci primární, sekundární a terciární zdravotní péče ve vztahu k neurologii 4. Porozumět jednotlivým klinickým stavům v neurologii a jejich dopadu na kvalitu života nemocného 5. Osvojit si specifika ošetřovatelské péče u jednotlivých klinických stavů v neurologii