Student bude schopen hodnotit aktuální klinický stav u pacientů s interním onemocněním. Student bude seznámen se standardními diagnostickými procedurami a postupy u vyšetřovacích metod. Student bude seznámen se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. Student se naučí stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy, intervence a výsledná kritéria u jednotlivých klinických onemocnění. Student se naučí plánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů. Student se seznámí s cílenou edukací pacienta a rodinu v rámci jednotlivých klinických stavů.

Student bude schopen hodnotit aktuální klinický stav u pacientů s interním onemocněním. Student bude seznámen se standardními diagnostickými procedurami a postupy u vyšetřovacích metod. Student bude seznámen se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. Student se naučí stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy, intervence a výsledná kritéria u jednotlivých klinických onemocnění. Student se naučí plánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů. Student se seznámí s cílenou edukací pacienta a rodinu v rámci jednotlivých klinických stavů.

Předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství, seznamuje se základními klinickými stavy ve vnitřním lékařství. Důraz je kladen na porozumění jednotlivým specifikům interních onemocnění a jejich dopadu na kvalitu života nemocného. V této souvislosti je předmět zaměřen na osvojení specifik ošetřovatelské péče o nemocné ve vnitřním lékařství a porozumění roli sestry v primární, sekundární a terciární zdravotní péči ve vztahu k vnitřnímu lékařství. Výuka předmětu je rozdělena do dvou semestrů, první část se zabývá nemocemi srdce a cév.