Kurs vysvětluje základní a středně obtížné programování PIC controllerů. Dále, základní koncepty HW elektoniky, schematické symboly, interface s čidly, plánovaní. Cílem je též zhotovení a popsání vlastního projektu. Přednášky budou v češtině, ale veškerá terminologie bude v angličtině.