Předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství, seznamuje se základními klinickými stavy ve vnitřním lékařství. Důraz je kladen na porozumění jednotlivým specifikům interních onemocnění a jejich dopadu na kvalitu života nemocného. V této souvislosti je předmět zaměřen na osvojení specifik ošetřovatelské péče o nemocné ve vnitřním lékařství a porozumění roli sestry v primární, sekundární a terciární zdravotní péči ve vztahu k vnitřnímu lékařství. Výuka předmětu je rozdělena do dvou semestrů, druhá část se zabývá nemocemi dýchací, zažívací, vylučovací a pohybové soustavy, dále nemocemi krve, žláz s vnitřní sekrecí, metabolismu a vnitřního prostředí organismu.