Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro všeobecné sestry. Informuje o významu primární, sekundární, terciální a kvartérní onkologické prevence, o etiologických a predispozičních faktorech a o statistickém výskytu jednotlivých druhů nádorových onemocnění. Seznamuje s odlišnostmi a charakterem pracovišť pro péči a léčbu onkologicky nemocných. Výklad o jednotlivých typech onkologické léčby, její možné toxicitě. Následují informace o jednotlivých klinických stavech, které významně ovlivňují kvalitu života onkologicky nemocného člověka a jeho rodiny. U vedlejších účinků onkologické léčby je důležitá jejich prevence, diagnóza, léčba (dietní opatření, lokální ošetřování, medikamentósní léčba, edukace pacienta a rodiny). Student bude rozumět odlišnostem péče o zdraví a prevence výskytu maligních onemocnění u populace v rámci primární péče Student bude rozumět vztahu mezi vlivem rizikových faktorů a incidenci maligních onemocnění Student bude rozumět odlišnostem léčby a péče o onkologicky nemocné v rámci systému sekundární péče Student bude rozumět odlišnostem léčby a péče léčby o nevyléčitelně nemocné a umírající v rámci systému terciární péče Student bude umět základy hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu pacienta. Student bude znát standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů Student se seznámí se standardní léčbou a ordinacemi lékaře Student bude umět stanovit ošetřovatelské diagnózy a intervence Student bude umět naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů Student bude rozumět terapeutické komunikaci a cílené edukaci pacienta/rodiny
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro všeobecné sestry. Informuje o významu primární, sekundární, terciální a kvartérní onkologické prevence, o etiologických a predispozičních faktorech a o statistickém výskytu jednotlivých druhů nádorových onemocnění. Seznamuje s odlišnostmi a charakterem pracovišť pro péči a léčbu onkologicky nemocných. Výklad o jednotlivých typech onkologické léčby, její možné toxicitě. Následují informace o jednotlivých klinických stavech, které významně ovlivňují kvalitu života onkologicky nemocného člověka a jeho rodiny. U vedlejších účinků onkologické léčby je důležitá jejich prevence, diagnóza, léčba (dietní opatření, lokální ošetřování, medikamentósní léčba, edukace pacienta a rodiny). Student bude rozumět odlišnostem péče o zdraví a prevence výskytu maligních onemocnění u populace v rámci primární péče Student bude rozumět vztahu mezi vlivem rizikových faktorů a incidenci maligních onemocnění Student bude rozumět odlišnostem léčby a péče o onkologicky nemocné v rámci systému sekundární péče Student bude rozumět odlišnostem léčby a péče léčby o nevyléčitelně nemocné a umírající v rámci systému terciární péče Student bude umět základy hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu pacienta. Student bude znát standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů Student se seznámí se standardní léčbou a ordinacemi lékaře Student bude umět stanovit ošetřovatelské diagnózy a intervence Student bude umět naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů Student bude rozumět terapeutické komunikaci a cílené edukaci pacienta/rodiny
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro všeobecné sestry. Informuje o významu primární, sekundární, terciální a kvartérní onkologické prevence, o etiologických a predispozičních faktorech a o statistickém výskytu jednotlivých druhů nádorových onemocnění. Seznamuje s odlišnostmi a charakterem pracovišť pro péči a léčbu onkologicky nemocných. Výklad o jednotlivých typech onkologické léčby, její možné toxicitě. Následují informace o jednotlivých klinických stavech, které významně ovlivňují kvalitu života onkologicky nemocného člověka a jeho rodiny. U vedlejších účinků onkologické léčby je důležitá jejich prevence, diagnóza, léčba (dietní opatření, lokální ošetřování, medikamentósní léčba, edukace pacienta a rodiny). Student bude rozumět odlišnostem péče o zdraví a prevence výskytu maligních onemocnění u populace v rámci primární péče Student bude rozumět vztahu mezi vlivem rizikových faktorů a incidenci maligních onemocnění Student bude rozumět odlišnostem léčby a péče o onkologicky nemocné v rámci systému sekundární péče Student bude rozumět odlišnostem léčby a péče léčby o nevyléčitelně nemocné a umírající v rámci systému terciární péče Student bude umět základy hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu pacienta. Student bude znát standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů Student se seznámí se standardní léčbou a ordinacemi lékaře Student bude umět stanovit ošetřovatelské diagnózy a intervence Student bude umět naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů Student bude rozumět terapeutické komunikaci a cílené edukaci pacienta/rodiny