Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu klinických oborů. Seznamuje s klinickými stavy, onemocněními a psychickými poruchami, které významně ovlivňují zdraví a kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu k péči o duševní zdraví a psychiatrické stavy. Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních primární, sekundární a terciární péče. Důraz je kladen na akutní stavy. Detailně je probrána taktika první pomoci a intenzivní péče v psychiatrii.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu klinických oborů. Seznamuje s klinickými stavy, onemocněními a psychickými poruchami, které významně ovlivňují zdraví a kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu k péči o duševní zdraví a psychiatrické stavy. Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních primární, sekundární a terciární péče. Důraz je kladen na akutní stavy. Detailně je probrána taktika první pomoci a intenzivní péče v psychiatrii.