Cílem studia je podat základní informace o výzkumu v ošetřovatelství. Studenti budou schopni využít samostatně metody a techniky výzkumu v ošetřovatelské praxi. V rámci seminářů a bakalářské práce provedou drobná výzkumná šetření. Studenti se naučí základům kritického vědeckého myšlení a pochopí potřebnost a význam vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Studenti se naučí základní kroky výzkumného procesu, výběr vhodných metod a technik v kvalitativním a kvantitativním výzkumu, zpracování a vyhodnocení výsledků. Studenti budou schopni provádět drobná výzkumná šetření v rámci ošetřovatelské praxe. Naučit studenty identifikovat výzkumné problémy. Procvičit se studenty formulace cílů výzkumu. Procvičit se studenty tvorbu výzkumných otázek. Procvičit se studenty tvorbu hypotéz v kvantitativním výzkumu Seznámit studenty s tvorbou výzkumného vzorku. Seznámit studenty s technikami sběru dat v kvalitativním a kvantitativním výzkumu. Seznámit studenty s fázemi výzkumného procesu. Seznámit studenty se zpracováním kvalitativních a kvantitativních dat. Vysvětlit studentům zásady psaní závěrečné zprávy. Připravit studenty k samostatnému výzkumnému šetření v rámci ošetřovatelské praxe.