Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami strukturální a dotační politiky a Společné zemědělské politiky EU. Studenti dostanou ucelený přehled o dotačních zdrojích ze strukturálních fondů EU, národních dotací, ostatních zdrojů financování a naučí se vyhledávat a zpracovávat potřebné informace. Předmět bude dále zaměřen na projektový management: administrace projektu od přípravy žádosti o dotaci, až po vlastní realizaci a ukončení projektu.
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami strukturální a dotační politiky a Společné zemědělské politiky EU. Studenti dostanou ucelený přehled o dotačních zdrojích ze strukturálních fondů EU, národních dotací, ostatních zdrojů financování a naučí se vyhledávat a zpracovávat potřebné informace. Předmět bude dále zaměřen na projektový management: administrace projektu od přípravy žádosti o dotaci, až po vlastní realizaci a ukončení projektu.
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami strukturální a dotační politiky a Společné zemědělské politiky EU. Studenti dostanou ucelený přehled o dotačních zdrojích ze strukturálních fondů EU, národních dotací, ostatních zdrojů financování a naučí se vyhledávat a zpracovávat potřebné informace. Předmět bude dále zaměřen na projektový management: administrace projektu od přípravy žádosti o dotaci, až po vlastní realizaci a ukončení projektu.
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami strukturální a dotační politiky a Společné zemědělské politiky EU. Studenti dostanou ucelený přehled o dotačních zdrojích ze strukturálních fondů EU, národních dotací, ostatních zdrojů financování a naučí se vyhledávat a zpracovávat potřebné informace. Předmět bude dále zaměřen na projektový management: administrace projektu od přípravy žádosti o dotaci, až po vlastní realizaci a ukončení projektu.