Předmět se zaměřuje na primární, sekundární a terciární péči o zdraví ve specifické skupině klientů – seniorů. Představuje zvláštnosti v somatické, psychické i sociální oblasti jejich života a poukazuje na specifika ošetřovatelské péče o seniory. Předmět se zaměřuje též na aplikaci ošetřovatelského procesu u nejčastějších onemocnění u seniorů a klade důraz na rozvoj profesionálních postojů studentů vůči specifické skupině klientů – seniorů.