Student prokazuje znalost v souvislosti s prodlužování lidského věku a potřebu společenské podpory při zajišťování péče a pomoci seniorům; zajištění kontinuity zdravotní a sociální péče Student prokazuje znalost odlišností péče o individuální potřeby seniorů v rámci systému primární, sekundární a terciární zdravotnické péče Student je schopen základního hodnocení (posuzování) aktuálního zdravotního stavu seniora Student prokazuje znalost standardních diagnostických procedur a testů u seniorů Student prokazuje znalost ve standardní léčbě a ordinaci lékaře u jednotlivých klinických stavů Student prokazuje schopnost poskytovat ošetřovatelskou péči o seniora ve zdraví i nemoci metodou ošetřovatelského procesu Student prokazuje schopnost cílené edukace seniora, rodiny/osob, které o něho pečují