Mezioborový kurz zaměřený na praktické aspekty ochrany přírody se bude skládat z terénních cvičení zaměřených na jednotlivá aktuální témata a aktivní přístupy při navrhování a realizaci péče o různé typy přírodně cenných lokalit. Následně se kurz bude zaměřovat na principy monitoringu zájmových druhů rostlin, živočichů a vegetace v souvislosti s péčí o dané lokality. Terénním cvičením bude předcházet odpolední a večerní teoretický úvod do principů a zásad managementu a monitoringu v ochraně přírody s příklady z různých regionů a situací. Kurz může být nápomocný pro studenty, kteří uvažují, že se ve své profesní kariéře chtějí věnovat praktické ochraně přírody, resp. uvažují o práci ve státní správě a samosprávě, neziskových organizacích apod.

Mezioborový kurz zaměřený na praktické aspekty ochrany přírody se bude skládat z terénních cvičení zaměřených na jednotlivá aktuální témata a aktivní přístupy při navrhování a realizaci péče o různé typy přírodně cenných lokalit. Následně se kurz bude zaměřovat na principy monitoringu zájmových druhů rostlin, živočichů a vegetace v souvislosti s péčí o dané lokality. Terénním cvičením bude předcházet odpolední a večerní teoretický úvod do principů a zásad managementu a monitoringu v ochraně přírody s příklady z různých regionů a situací. Kurz může být nápomocný pro studenty, kteří uvažují, že se ve své profesní kariéře chtějí věnovat praktické ochraně přírody, resp. uvažují o práci ve státní správě a samosprávě, neziskových organizacích apod.