Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace týkající se prostředků moderní vědecké komunikace, především psaní článků, ústní a posterové prezentace na konferencích a dále vědecké bibliometriky , jež je nezbytná pro hodnocení vědecké činnosti.