Po úspěšném skončení kurzu by měli posluchači zvládnout tvorbu aplikací v reálném týmovém prostředí, s důrazem na čistý a testovatelný návrh, štábní kulturu a připravenost na budoucí změny.