- Student porozumí odlišnostem péče o sluch a prevenci jeho poškození v rámci systému primární péče. - Student porozumí odlišnostem léčby a péče o pacienta s onemocnění sluchových orgánů v rámci sekundární péče. - Student porozumí odlišnostem léčby a péče o sluchově postiženého a handicapovaného v rámci terciární péče. - Student se naučí základy hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu v ORL. - Student se seznámí se standardními diagnostickými procedurami a testy v ORL. - Student se seznámí se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů klientů/pacientů. - Student se naučí poskytovat ošetřovatelskou péči metodou ošetřovatelského procesu v ORL. - Student se naučí cíleně edukovat pacienta v péči o sluch a horní dýchací cesty.