Cílem předmětu je poskytnout vědomosti a dovednosti potřebné při realizaci výzkumných šetření se zaměřením na kontinuální zvyšování kvality ošetřovatelské péče. Předmět je zaměřen na implementaci kvantitativního a kvalitativního výzkumu při zkoumání problematiky v ošetřovatelství. Naučit studenty základní termíny používané ve vědecké práci. Vysvětlit studentům základní principy vědecké práce. Seznámit studenty s rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Seznámit studenty se základními problémy na základě analýzy ošetřovatelských znalostí a praxe. Naučit studenty metody a techniky potřebné při realizaci výzkumných šetření. Procvičit se studenty interpretaci získaných dat. Seznámit studenty s morální odpovědností při prezentaci získaných výsledků šetření.