Cílem předmětu je seznámit studenty se základními genetickými principy, reprodukční biologií a fyziologií u ryb s důrazem na druhy ryb vyskytující se v České republice a dále nastínit možnosti využití genetiky a řízené reprodukce v chovu a šlechtění ryb.