Aktivní účast a porozumění prezentovaným tématům. Vytváření vlastních programů včetně schopnosti vysvětlit program ostatním studentům. Ošetřování chyb a vytváření programátorské dokumentace.