Kurz je zaměřen na základní řečnické dovednosti, jako je správná verbální a neverbální komunikace, odbourání strachu a nervozity, efektivní uspořádání obsahu a struktury prezentace. Výrazně pomáhá těm, kteří se chtějí během svých projevů cítit mnohem lépe, než dosud.

Kurz je zaměřen na základní řečnické dovednosti, jako je správná verbální a neverbální komunikace, odbourání strachu a nervozity, efektivní uspořádání obsahu a struktury prezentace. Výrazně pomáhá těm, kteří se chtějí během svých projevů cítit mnohem lépe, než dosud.
Kurz je zaměřen na základní řečnické dovednosti, jako je správná verbální a neverbální komunikace, odbourání strachu a nervozity, efektivní uspořádání obsahu a struktury prezentace. Výrazně pomáhá těm, kteří se chtějí během svých projevů cítit mnohem lépe, než dosud.