Předmět je zamýšlen jako praktický překladatelský seminář se zaměřením na překlad moderní prózy. Seznamuje s obecnou teorií uměleckého překladu a se specifickými obtížemi překladu anglicky psané prózy. Vedle toho seminář naváže na základní překladatelský seminář a na úvod do britských a amerických studií, neboť studenti získají během práce na překladech další znalosti reálií. Právě převedení britských a amerických reálií do českého kontextu bude v semináři věnována zvláštní pozornost, stejně seminář bude kombinovat analýzu kvalitních českých překladů a analýzu překladů studentů. Zápočet se uděluje po odevzdání zápočtového překladu.