Cílem předmětu je přiblížit posluchačům základní rysy zvukového plánu, kterými se angličtina liší od češtiny, zejména v oblasti segmentální fonetiky. Studenti se seznámí se systémem anglických hlásek především z hlediska artikulačního a percepčního. Přednáška poskytuje teoretický rámec, seminář je zaměřen prakticky na nácvik obtížných výslovnostních jevů, odstraňování nesprávných výslovnostních návyků a propojení transkripčních dovedností a poslechové analýzy.
Cílem předmětu je přiblížit posluchačům základní rysy zvukového plánu, kterými se angličtina liší od češtiny, zejména v oblasti segmentální fonetiky. Studenti se seznámí se systémem anglických hlásek především z hlediska artikulačního a percepčního. Přednáška poskytuje teoretický rámec, seminář je zaměřen prakticky na nácvik obtížných výslovnostních jevů, odstraňování nesprávných výslovnostních návyků a propojení transkripčních dovedností a poslechové analýzy.