Předmět se zabývá suprasegmentálními rysy zvukového plánu současného anglického jazyka, s důrazem na ty, kde dochází k interferenci češtiny jako mateřského jazyka. K nácviku výslovnosti se využívá jednak imitace výslovnosti podle modelových nahrávek, jednak četby autentických anglických textů. Cílem je dosáhnout toho, aby si posluchači v produktivní rovině osvojili standardní a konzistentní výslovnostní model zaručující dobrou srozumitelnost, a v rovině receptivní dokázali porozumět široké škále standardních i méně standardních projevů rodilých mluvčích.
Předmět se zabývá suprasegmentálními rysy zvukového plánu současného anglického jazyka, s důrazem na ty, kde dochází k interferenci češtiny jako mateřského jazyka. K nácviku výslovnosti se využívá jednak imitace výslovnosti podle modelových nahrávek, jednak četby autentických anglických textů. Cílem je dosáhnout toho, aby si posluchači v produktivní rovině osvojili standardní a konzistentní výslovnostní model zaručující dobrou srozumitelnost, a v rovině receptivní dokázali porozumět široké škále standardních i méně standardních projevů rodilých mluvčích.