Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který tvoří základ znalostí a dovedností nezbytných pro výkon povolání všeobecné sestry. Seznamuje studenty se standardními ošetřovatelskými postupy, které vycházejí z aktuálních kompetencí všeobecné sestry. Důraz je kladen na osvojení takového provádění jednotlivých úkonů, které je v souladu s aktuálními poznatky teorie i praxe ošetřovatelství, a je bezpečné jak pro sestru tak samotného pacienta. Výuka je koncipována tak, aby rozvíjela holistický přístup k realizaci ošetřovatelské péče a nebyla zaměřena pouze na samotný výkon.