Cílem předmětu je předat studentům teoretické znalosti a praktické dovednosti standardních ošetřovatelských postupů, které patří ke komplexu profesních kompetencí všeobecných sester. Výuka je praktická. Předmět umožňuje studentům získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění odborných výkonů a procedur u klientů/pacientů. Předmět si bere za cíl motivovat studenty k získání kladných postojů k výkonu ošetřovatelské profese. Předmět není podmíněn.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který tvoří základ znalostí a dovedností nezbytných pro výkon povolání všeobecné sestry. Seznamuje studenty se standardními ošetřovatelskými postupy, které vycházejí z aktuálních kompetencí všeobecné sestry. Důraz je kladen na osvojení takového provádění jednotlivých úkonů, které je v souladu s aktuálními poznatky teorie i praxe ošetřovatelství, a je bezpečné jak pro sestru tak samotného pacienta. Výuka je koncipována tak, aby rozvíjela holistický přístup k realizaci ošetřovatelské péče a nebyla zaměřena pouze na samotný výkon.