- osvojit si hodnocení klinického stavu u jednotlivých chorob pohybového ústrojí - umět získat a zpracovat informace od klienta - seznámit se s jednotlivými terapeutickými postupy - osvojit si způsob edukace nemocných a komunikace s rodinou