Kurz poskytuje alternativní pohled na základní typy statistických modelů a dále je rozšiřuje zavedením nových, pokročilejších modelů. Těžištěm kurzu jsou zobecněné lineární modely (GLM), ale jsou uvedeny i další typy, ať již na LM/GLM navazují (modely se smíšenými efekty) nebo ne (analýza přežívání či klasifikační a regresní stromy - CART). Důraz je kladen na komplementaritu testování hypotéz, posouzení velikosti efektů a grafické explorace dat.