Cílem předmětu je obeznámit studenty se základy obecné a strukturní biochemie. Studenti by měli získat ucelený přehled o základních stavebních jednotkách živých organismů, jejich struktuře a funkci. Důraz bude kladen především na pochopení vztahů a dějů v organismech. Cvičení budou dále věnována procvičování názvosloví, sestavování strukturních vzorců sloučenin a výpočtům v enzymologii.