Cílem přednášek z Chemie II je poskytnout studentům přehled následujících témat: 1) Názvosloví organických sloučenin, struktura organických látek a její principy, hlavní chemické reakce jednotlivých skupin látek, 2) Software pro kreslení vzorců a zobrazování a optimalizaci struktur, databáze organických sloučenin, databáze metabolických drah, základy práce s odbornou literaturou 3) Hlavní typy spektroskopií v organické chemii a vztah mezi strukturou a spektrem. V rámci praktických cvičení: a) si studenti, kteří v předchozím studiu neabsolvovali rozsáhlejší laboratorní práce, osvojí principy práce s laboratorní technikou v chemické laboratoře, b) všichni studenti absolvují cvičení osvětlující vztah mezi strukturou molekuly, jejími interakcemi a stupněm ionizace a spektrem v UV a viditelné oblasti