Tento kurz představí základní směry evropské kontinentální filosofie umění 20. století. Výchozím tématem bude objasnění předpokladů vzniku těchto směrů v rámci německé, britské a francouzské filosofie 18. a 19. století. Hlavní pozornost bude zaměřena na vymezení specifické povahy fenomenologického, hermeneutického, strukturalistického pojetí (zkušenosti) uměleckého díla, stejně jako na pojetí z hlediska recepční estetiky a na osvětlení jejich vzájemných vztahů. Předmět bude tematizovat nejpodstatnější postavy a díla v rámci uvedených směrů a částečně se zaměří též na jejich kritiku z hlediska alternativních výkladových schémat. Stejně jako rozdíly budou tematizovány též průniky a shody mezi sledovanými koncepcemi filosofie umění 20. století na půdě evropského kontinentu.