Schopnost formulovat statistické šetření Schopnost elementárního statistického zpracování Základní orientace v testování statistických hypotéz