Schopnost formulovat statistické šetření. Schopnost elementárního statistického zpracování dat. Základní orientace v testování statistických hypotéz.