Schopnost formulovat statistické šetření
Schopnost elementárního statistického zpracování
Základní orientace v testování statistických hypotéz
Schopnost formulovat statistické šetření. Schopnost elementárního statistického zpracování dat. Základní orientace v testování statistických hypotéz.