Schopnost formulovat statistické šetření
Schopnost elementárního statistického zpracování
Základní orientace v testování statistických hypotéz