Předmět navazuje na základy metodologických znalosti studujících z bakalářského studia a zaměřuje se především na pokročilé způsoby práce s výzkumnými daty. Zimní semestr byl věnován práci s daty kvantitativního charakteru a jejich statistickému zpracování, letní semestr se zaměřuje na sběr a analýzu dat kvalitativních. Cílem předmětu je osvojit si schopnost získat a vyhodnotit výzkumná data na úrovni analýzy dat pro potřeby diplomové práce.