V rámci předmětu budou přednášeny základy systému elementárních funkcí, základy derivačního a integrálního počtu, vč diferenciálních rovnic.