V rámci předmětu budou přednášeny základy systému elementárních funkcí, základy maticového a vektorového počtu. Cílem je pochopení základních matematických struktur a potřebných metod a algoritmů matematické analýzy.