Seznámit studenty se základy fytogeografie a s charakteristikou květeny a vegetace hlavních floristických území (fytochorionů) střední Evropy, zejména České republiky.
Seznámit studenty se základy fytogeografie a s charakteristikou květeny a vegetace hlavních floristických území (fytochorionů) střední Evropy, zejména České republiky.