Přednáška se zabývá moderním uvažováním o literatuře počínaje formalismem. Klíčovou pozornost věnuje pražskému a francouzskému strukturalismu, ale také hermeneutice či obecnějším metodologickým problémům literární vědy.